HomeZoekenBestellijstDisclaimerNederlandsEnglishRechtenFAQContactHelp

Welkom op de Beeldbank WO2

Alle afbeeldingen van de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea,
herinneringscentra en het NIOD zijn bijeengebracht in deze databank.
Iedereen kan beelden inzien en bestellen.

  • Niet weggooien! Ook uw foto's uit de oorlogsjaren kunnen als digitaal bestand opgenomen worden in Beeldbank WO2. Neem contact op.
  • U bent ons kenniscentrum. Reageer op onze afbeeldingen als u er meer over weet. Een reactiemogelijkheid treft u aan bij elk beeld.
  • Informatie over het fotoboek WO2 in Beeld.
  • Tentoonstelling over Beeldbank WO2. Meer informatie.

Beeldbank WO2 wordt namens de deelnemende instellingen beheerd door het NIOD en is mede mogelijk gemaakt door het Programma Erfgoed van de Oorlog van het Ministerie van VWS.

Specials

Naar de film
Nadat de Duitsers het in Nederland voor het zeggen hadden, gold ook voor het uitgaansleven dat alles zijn normale loop moest nemen. Ondanks het overwegend Duitse filmaanbod zaten de zalen voller dan ooit. Het publiek werd een schijnwereld voorgetoverd, waar men de zorgen kon vergeten. Franse en Engelse films waren al in een vroeg stadium voor vertoning verboden. Toen eind 1941 de VS aan de oorlog gingen deelnemen, werden ook Amerikaanse rolprenten van het doek verbannen. De Duitse filmmaatschappijen hadden nu vrijwel het alleenrecht bij de filmdistributie. Zo bracht de combinatie UFA/ToBis in 1941 alleen al 82 films uit. Daaronder veel vrolijke en romantische films, maar ook films met een propagandistisch karakter. Enkele filmproducties, waaronder de antisemitische film 'De eeuwige Jood', moest verplicht worden gedraaid. Vanaf 8 januari 1941 waren bioscopen verboden terrein voor Joden. Een oproep om uit solidariteit met de Joden de bioscopen te boycotten, vond nauwelijks gehoor.

Operatie Manna; voedsel uit de lucht.
Voor de bevolking in het westen van Nederland ontstond in april 1945 een noodsituatie. De hongerdood dreigde, omdat de voedseltransporten over het IJsselmeer stil waren komen te liggen. Om een oplossing te vinden, vonden onderhandelingen plaats tussen de Duitse autoriteiten en vertegenwoordigers van het verzet. Met het eind van de oorlog in zicht stemde een Duitse delegatie onder leiding van Rijkscommissaris Seyss-Inquart in met hulp en werden de geallieerden in de gelegenheid gesteld op aangewezen plaatsen in de Randstad voedseldroppings uit te voeren. Eind april vlogen Amerikaanse en Britse bommenwerpers laag over steden en dorpen om hun ongewone lading uit te werpen. Voor de bevolking een onvergetelijk schouwspel. Juichend en zwaaiend in de straten en op de daken werden de vliegtuigen met hun kostbare goederen begroet.
Vanuit Engeland werden ruim 5500 voedselvluchten uitgevoerd in het kader van operaties Manna en Chowhound.

'Ik kom heusch terug hoor!'
Koningin Beatrix zal op 30 april 2013 afstand doen van de troon. De op 31 januari 1938 geboren 'Trix' moet als gevolg van de Duitse inval op 12 mei 1940 met haar ouders en zusje Irene naar Londen vertrekken.
De oorlogsjaren brengt Beatrix door in gelukkige omstandigheden in het Canadese Rockcliffe Park, Ottawa. Van hieruit keert ze pas op 2 augustus 1945 terug naar Nederland. Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema bestuurt het vliegtuig.
In bezet Nederland circuleren in de vijf oorlogsjaren foto's van Prinses Beatrix en de andere leden van de Koninklijke familie, hoewel deze door de bezetter waren verboden. Op één van deze illegaal verspreide foto's, die van hand tot hand werden doorgegeven, staat een portret van de jonge Beatrix met de tekst: 'Ik kom heusch terug hoor!'.

Kerst in oorlogstijd
Ook in de oorlogsjaren wordt kerstmis gevierd. In de meeste gevallen gewoon met familie, gezellig thuis onder de boom. Maar kerst wordt ook gevierd tijdens de mobilisatie, aan het front, in de Duitse- en Japanse kampen, in onderduikplaatsen, in de bezette gebieden en na de Tweede Wereldoorlog in de jaren van wederopbouw en koloniale oorlog.
Kerstmis is ook een tijd van eten. Gedurende schaarste en gebrek probeert de bevolking aan 'luxe' levensmiddelen en andere producten te komen. Het distributiesysteem is daarbij een hindernis. Zelfs tijdens de Hongerwinter proberen huismoeders nog een enigszins feestelijk maal op tafel te krijgen.
Voor Nazi-Duitsland is de kerstperiode een dankbaar onderwerp voor propaganda doeleinden. Reichsführer-SS Himmler wil het christelijke kerstfeest omvormen tot een Germaans winterzonnewendefeest, het Joelfeest (Julfest). Vanaf 1935 schenkt hij aan SS'ers de Julleuchter; een lantaarn van ongeveer twintig centimeter hoog, gedecoreerd met Germaanse symbolen.
Meer Specials

Beeld van de dag

Razzia bij PSV-Longa. Op 27 februari 1944 wordt, direct na de wedstrijd tussen PSV en Longa (uit Tiburg), het Philips Sportpark omsingeld door de Duitse bezetter. Niemand van de mannelijke bezoekers mocht het sportpark verlaten zonder...
Meer informatie

Onderwijs

Beeldbank WO2 laat scholieren op interactieve wijze kennismaken met de Tweede Wereldoorlog. Er worden educatieve toepassingen aangeboden; opdrachten voor leerlingen en handleidingen voor docenten.
Meer informatie

Instellingen

De Beeldbank WO2 is opgezet door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in samenwerking met tal van andere instellingen.
Meer informatie